Thursday, 11 December 2014

ISU : HAK WANITA

Wanita merupakan insan yang sinonim dengan perkataan 'lemah' dalam masyarakat kita. Dari zaman jahiliah hinggalah kini hak dan nasib wanita sering ditindas. Sedangkan Islam itu sendiri mengangkat martabat wanita. Namun begitu, golongan wanita di Malaysia bertuah kerana hampir segala hak utama yang dikehendaki dibela. malahan, kerajaan kita sedang berusaha gigih untuk memartabatkan hak wanita dengan pelbagai penubuhan jabatan dan dasar. 
Diskriminasi wanita di Malaysia tidak berlaku. Wanita mendapat hak yang sama dari segi pekerjaan, bidang politik, ekonomi, hak bersuara, belajar dan sebagainya. Malah, kerajaan Malaysia menetapkan bahawa menjelang tahun 2020, 30 peratus daripada pembuat dasar kerajaan melibatkan golongan wanita.  

Terdapat beberapa hak wanita yang diperjuangkan oleh wanita seluruh dunia. Antaranya ialah :

  • Hak untuk berkahwin
  • Hak untuk bekerja
  • Hak untuk mendapat harta
  • Hak dalam poligami
Petikan Al-Quran dan Hadith yang berkaitan dengan wanita. Dalam Surah Ali-Imran ayat 195, Allah berfirman yang bermaksud :..."Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari sesetengahnya yang lain"... Begitu juga dalam Hadith, Rasullulah S.A.W bersabda yang bermaksud: "Wanita adalah pemimpin rumahtangga suaminya, dan akan ditanya tentang pimpinannya." Berdasarkan ayat al-Quran dan Hadith tersebut, jelas menunjukkan bahawa Islam memartabatkan kaum wanita. Islam tidak membezakan mereka dengan kaum lelaki khususnya dalam perkara yang melibatkan ibadat. Mereka masing-msing mendapat pahala disisi Allah mengikut amalan masing-masing.kes berkaitan pembelaan hak wanita : 
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?dt=0825&pg=ke_01.htm&sec=Keluarga&y=2010

Saturday, 6 December 2014

HAK ASASI MANUSIA

LIRIK LAGU


WHAT ABOUT NOW - DAUGHTRY
Shadows fill an empty heart as love is fading
From all the things that we are but are not saying
Can we see beyond the scars and make it to the dawn?
Change the colors of the sky and open up to
The ways you made me feel alive, the ways I loved you
For all the things that never died
To make it through the night, love will find you
What about now? What about today?
What if you’re making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it’s lost behind words we could never find?
Baby, before it’s too late, what about now?
The sun is breaking in your eyes to start a new day
This broken heart can still survive with a touch of your grace
Shadows fade into the light
I am by your side, where love will find you
What about now? What about today?
What if you’re making me all that I was meant to be?
What if our love, it never went away?
What if it’s lost behind words we could never find?
Baby, before it’s too late, what about now?
Now that we’re here, now that we’ve come this far
Just hold on
There is nothing to fear, for I am right beside you
For all my life, I am yours
What about now? What about today?
What if you’re making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it’s lost behind words we could never find?
What about now? What about today?
What if you’re making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it’s lost behind words we could never find?
Baby, before it’s too late, baby, before it’s too late
Baby, before it’s too late, what about now?


BICARA HAK ASASI

Hak Asasi Manusia adalah asas kepada kewujudan manusia dan kewujudan bersama manusia .Hak Asasi Manusia bersifat sejagat tidak boleh dibahagikan dan saling bergantungan . Hak asasilah yang menjadikan kita manusia dan menurut Kamus Dewan hak asasi ialah hak yang dasar atau pokok seperti hak bebas mengeluarkan pendapat, menganut sesuatu agama, bergerak dan lain-lain. Contoh yang diberi itu sebenarnya hanya merujuk kepada makna tradisi hak asasi manusia. Dengan perkembangan zaman, makna hak asasi harus diberi tafsiran yang lebih luas.

Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) telah dijadikan panduan untuk lebih banyak lagi piagam hak asasi manusia. Walau bagaimanapun, konsep hak asasi manusia telah lama wujud dalam tradisi dan dokumen yang lebih awal. UDHR sendiri telah digubal berdasarkan dokumen seperti English Magna Carta of 1215, US Bill of Rights of 1776, dan French Declaration of the Rights of Man and Citizens of 1789.

Sebelum undang-undang dan garis panduan tersebut didokumenkan, masyarakat dan agama telahpun mengiktiraf hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia boleh ditemui dalam pemikiran masyarakat feudal, perundangan Rome, falsafah Greek, Old Testament, dan juga dalam masyarakat primitif, walaupun mungkin mereka tidak mempunyai perbendaharaan kata atau perkataan yang secara langsung menggambarkan hak asasi manusia (Alan Gewirth, 1989). Kebanyakkan masyarakat juga mempunyai tradisi yang mengatakan "Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda mahu mereka berbuat kepada anda" dan juga mempunyai sistem hak dan tanggungjawab.

Hak asasi manusia sebenarnya menggambarkan toleransi dalam agama yang menjadi asas keamanan dan kemajuan. Agama secara amnya membincangkan persoalan mengenai kewajipan, hak dan tanggungjawab setiap manusia. Agama mengajar kita untuk menyayangi dan menghormati sesama sendiri dan mempertahankan kehormatan orang lain, yang merupakan asas hak asasi manusia. Contohnya, antara hak-hak yang diperuntukkan dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Oleh Majlis Islam Sedunia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, dikumpul oleh cendiakawan Islam yang terkemuka, ialah Hak Untuk Hidup; Kebebasan; Kesamarataan dan Larangan Terhadap Diskriminasi Yang Tidak Diizinkan; Keadilan; Perbicaraan Yang Adil; Perlindungan Daripada Penyalahgunaan Kuasa; Perlindungan Daripada Penyeksaan; Perlindungan Kemuliaan dan Reputasi; Pelarian; Kumpulan Terpinggir; dan lain-lain.